Psychoterapia

Czym jest

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą, która może służyć zarówno do leczenia (usuwa cierpienie Pacjenta/Klienta wynikające z objawów i nieprzyjemnych stanów emocjonalnych), jak i wspierania naturalnego rozwoju osoby lub/i rodziny. Osobiste cele psychoterapii określa sam Pacjent/Klient, a terapeuta korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego, wspiera Pacjenta/Klienta na drodze do osiągnięcia oczekiwanych zmian. Służą temu zadawane przez terapeutę pytania, jego komentarze i sugestie, proponowane zadania i doświadczenia. Pacjent/Klient podejmuje wysiłek i odpowiedzialność za własne zaangażowanie w proces psychoterapii i za wprowadzanie zmian w swoim życiu.

Model pracy terapeutycznej, z którego czerpiemy jako psychoterapeuci to podejście ericksonowskie. Terapeuta ericksonowski problemy z jakimi zgłaszają się Pacjenci/Klienci postrzega nie jako patologię, lecz jako wynik wysiłków i prób zaadaptowania się do zmieniających się wymogów życia. Praca terapeutyczna nastawiona jest na wywołanie zmian metodą małych kroków, poprzez uruchomienie i spożytkowanie zasobów zarówno indywidualnych jak i rodzinnych. Terapeuta kieruje uwagę Pacjenta/Klienta głównie do przyszłości, możliwości i zasobów w taki sposób, aby uruchomić jego twórczy potencjał do rozwoju i zmiany. Jako terapeuci kierujemy się zasadą, że każda osoba/rodzina jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Dlatego terapeuci w aktywny sposób starają się dopasować strategię pracy psychoterapeutycznej do specyfiki problemu, który zgłasza Pacjent/Klient.

Psychoterapia to proces, który trwa przez jakiś czas. To czas, kiedy Pacjent/Klient zaprasza terapeutę do towarzyszenia na pewnym etapie swojej drogi życiowej. A wtedy… głos (terapeuty) podąży wszędzie za Tobą, zmieniając się w głos Twoich rodziców, Twoich nauczycieli, Twoich kolegów i w głos wiatru i deszczu…” (Milton H. Erickson).

Pierwsze spotkanie

Konsultacja psychologiczna

Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu, jaki sprowadza osobę, parę czy rodziną na psychoterapię i poszukiwanie możliwych rozwiązań. Pierwsze spotkanie trwa około 50-60 minut i zazwyczaj kończy się ustaleniem indywidualnego, co do potrzeb i możliwości, rytmu psychoterapii.
Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest skierowana do osób, które potrzebują pomocy w sytuacjach kryzysów życiowych, nagłych trudnych wydarzeń losowych, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami, bądź dolegliwościami.
Psychoterapia

Psychoterapia małżeństw i par

Pary decydują się na wspólny udział w psychoterapii, kiedy chcą przezwyciężyć kryzys w związku, przechodzą przez trudny etap związany z ważnymi zmianami życiowymi, szukają sposobu na odbudowę poczucia bliskości, zastanawiają się czy możliwa jest jeszcze wspólna przyszłość lub po prostu zadają sobie pytanie: jak uczynić swój związek bardziej szczęśliwym?
Psychoterapia

Psychoterapia rodzinna

Forma terapii rodzinnej jest najczęściej proponowana, kiedy zgłaszany problem dotyczy dzieci. W rozumieniu terapeutycznym zasada ta dotyczy również dzieci, które są pełnoletnie, ale nadal pozostają zależne od rodziny, np. finansowo.